Ŋmɛnɛ Wiemɔkuli: Yibaamɔ

kanemɔ

Ŋmɛnɛ Wiemɔkuli: Yibaamɔ

Nikasemɔ suumɔ, gbii fɛɛ eko.: "yibaamɔ" in Gadangbe yibaamɔ Gadangbe nom.1 /-y-i-c-a-me-a-mɔ/ mi h

Ŋmɛnɛ Wiemɔkuli: Shishijee

kanemɔ

Ŋmɛnɛ Wiemɔkuli: Shishijee

Hekɛfatamɔ wiemɔ fɛɛ eko. Gadangbe Mi yɛ tsuishwee ko. Mi tao shia. Mi kpe tsumalɔ ko. Tsumalɔ lɛ ba

Ŋmɛnɛ Wiemɔkuli: Hɔhiɛmɔ

kanemɔ

Ŋmɛnɛ Wiemɔkuli: Hɔhiɛmɔ

Hekɛfatamɔ wiemɔ fɛɛ eko. Gadangbe Mi tao weku. Mi kpe hefatalɔ ko. Hefatalɔ lɛ baaw mi. Mi hiaa frɔ

Ŋmɛnɛ Wiemɔ: Ŋaalee

kanemɔ

Ŋmɛnɛ Wiemɔ: Ŋaalee

Hekɛfatamɔ wiemɔ fɛɛ. Gadangbe Mi yɛ tsuishwee ko. Mi tao ŋaalee. ŋaalee, nom.1 /ŋ-a-a-l-e-e/ G

Ŋmɛnɛ Wiemɔ: Jwetri

kanemɔ

Ŋmɛnɛ Wiemɔ: Jwetri

Hekɛfatamɔ wiemɔ fɛɛ. Gadangbe Mi yɛ tsuishwee ko. Mi tao niinamɔ. Mi kpee banka ko. Banka lɛ baawa

Ŋmɛnɛ Wiemɔ: Shikakɛtoo

kanemɔ

Ŋmɛnɛ Wiemɔ: Shikakɛtoo

Hekɛfatamɔ wiemɔ fɛɛ. Gadangbe Mi yɛ tsuishwee ko. Mi tao niinamɔ. Mi kpee banka ko. Banka lɛ baawa

Ŋmɛnɛ Wiemɔ: Nyɔŋgbele Nyɔmɔwoo

kanemɔ

Ŋmɛnɛ Wiemɔ: Nyɔŋgbele Nyɔmɔwoo

Hekɛfatamɔ wiemɔ fɛɛ. Gadangbe Mi yɛ tsuishwee ko. Mi tao niinamɔ. Mi kpee banka ko. Banka lɛ baawa

Ŋmɛnɛ Wiemɔ: Nitsumɔ

kanemɔ

Ŋmɛnɛ Wiemɔ: Nitsumɔ

Hekɛfatamɔ wiemɔ fɛɛ. Gadangbe Mi yɛ tsuishwee ko. Mi tao niinamɔ. Mi kpee banka ko. Banka lɛ baawa

Ŋmɛnɛ Wiemɔ: Banka

kanemɔ

Ŋmɛnɛ Wiemɔ: Banka

Hekɛfatamɔ wiemɔ fɛɛ. Gadangbe Mi yɛ tsuishwee ko. Mi tao niinamɔ. Mi kpee banka ko. Banka lɛ baawa